Kompleksowa obsługa gospodarstw

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOSPODARSTW ROLNYCH
– Chronimy gospodarstwa przed windykacją i licytacją komorniczą
– Zatrzymujemy egzekucję z nieruchomości oraz sprzętu rolniczego
– Pomagamy w odzyskiwaniu zajętych dopłat
– Zmniejszamy wysokość rat kredytów
– Poprawiamy płynność finansową.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ: +48.536.024.182
www.kancelariaep.pl
FB: @kancelariaekonomicznoprawna
*w ramach naszych działań pomagamy rolnikom doprowadzić do ugody z dostawcami oraz KRUS.