Zatrudnię pracowników produkcyjnych

Liberty Częstochowa Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy GFG Alliance, jednego z potentatów na rynku stalowym, działającego w ponad 30 krajach świata. W Polsce jesteśmy największym producentem blach grubych dla budownictwa, energetyki, przemysłu stoczniowego i maszynowego.
Obecnie poszukujemy chętnych kandydatów do pracy
na stanowiskach produkcyjnych w Zakładzie Walcownia Blach Grubych:

 przy kompletacji, załadunku i wysyłce wyrobów gotowych, w tym przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny (kat.IS)
 przy produkcji blach: proces przygotowania produkcji i nagrzewania wsadu, operatorów ciągu walcowniczego, rozdzielczych produkcji, operatorów urządzeń pomocniczych
 przy wykańczaniu i obróbce blach na linii cięcia

Podstawowe wymagania:
 nastawienie na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 odpowiedzialność, rzetelność

Mile widziane osoby:
 posiadające uprawnienia: do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kat. IS (suwnice sterowane z kabiny), hakowego, przecinacza tlenowego,
 z doświadczeniem w pracy na stanowiskach hutniczych

Oferujemy:
 możliwość dalszego rozwoju zawodowego w ramach struktury Liberty
 wsparcie w zdobywaniu nowych uprawnień w przypadku osób bez doświadczenia i wymaganych kwalifikacji
 przyjazną atmosferę i pracę w firmie o ugruntowanej pozycji

Zainteresowanych prosimy o aplikowanie na adres: rekrutacja@libertyczestochowa.pl tel.: 34/ 323 77 96, 34/ 323 89 39,

Proszę o podpisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 poz. 1000) , oraz art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO”.