Jakość Powietrza Częstochowa

Tutaj znajdziesz informacje o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza w Częstochowie. Prezentujemy poniżej wartości stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2. Oprócz tych aktualnych wartości, w raporcie znajdziesz również prognozy zanieczyszczenia dla Częstochowy oraz dane historyczne.

Nasze raporty są aktualizowane na żywo, co pozwala ci ocenić bieżący stan powietrza i podjąć odpowiednie działania w celu lepszej ochrony zdrowia. Zapoznaj się z interaktywnym raportem poniżej i bądź na bieżąco z jakością powietrza w naszym mieście.


Stan Jakości Powietrza w Częstochowie dzisiaj

Na podstawie bieżących pomiarów, jakość powietrza w Częstochowie jest dzisiaj bardzo dobra. Niskie wartości ozonu i tlenku węgla, zarejestrowane przez stacje monitoringu, potwierdzają niski poziom zanieczyszczenia, co jest dobrym znakiem dla zdrowia publicznego.

Smog Częstochowa (21.04.2024) - zalecenia

Przy aktualnie bardzo niskim poziomie zanieczyszczeń w Częstochowie zalecamy mieszkańcom częste wychodzenie na dwór. To doskonały czas na wycieczki piesze, rowerowe i wszelkie formy rekreacji na świeżym powietrzu, z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia.